Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sayfa 6 - Torah bunları yasaklıyor

Torah kesinlikle tefeciliği yasaklar.

Torah sınır taşının taşınmasını yasaklar.

Torah ölmüş ya da yaralanmış olan hayvanların ve kuşların  etlerini yememizi yasaklar.

Torah kan ve kanlı et yememizi yasaklar.

Torah toprak ve su böceklerini yememizi yasaklar.

Torah ensesti yani yakın akrabalar arası evlilikleri yasaklar (3M 18).

Tek bir şahidin tanıklığı ile yargılamak uygun değildir.

 

P.S. Öğrenciler bana Sefer Tora'nın ne olduğunu sordular.

Cevap:

Torah metni (Musa'nın beş kitabı) parşömen üzerine İbranice dörtgen harf tipi ile sesli harfler olmaksızın yazılmıştır (nikkud, noktalama) ve iki ahşap direk üzerine sarılır, buna Sefer Torah veya Kutsal Tomar demekteyiz.

Sefer Torah, kenasada karay geleneklerine göre altıgen bir kutuda saklanır.

Karaylar Sefer Tora'yı sadece büyük bayramlarda ve kutsal toplanma günlerinde okumak için mabetden çıkarırlar.

 

 

* İbranice dörtgen harflere Nikud veya Nikkud, Niqqud,נִקּוּד  denilmektedir. İbranice yazımda bir kelimenin telaffuz farklılıklarından kaynaklanan olası karmaşıklığı gidermek için sesli harfleri gösteren diyakritik işaretlerdir.